Portfolio: Astro Photography
Aurora Borealis, Akureyri, Iceland (March 13-14, 2022)
The Solar Eclipse, Oregon, USA (August 21, 2017)
Moon